x
HERITAGE TRAIL
Slovenia Heritage

Znanstveno raziskovalna dejavnost in publikacije

STUDIO MKA, d.o.o.
Marketing, konzultantstvo, analize

Področja strokovnega delovanja:

Slovenia Heritage

Priročnik PPD

Priročnik Po poteh dediščine je zasnovan s ciljem predstaviti izkušnje metodološkega pristopa pri oblikovanju turistične ponudbe v lokalnem okolju, ki temelji na vključevanju vsebin naravne in kulturne dediščine ter t.i. žive dediščine, torej načina vsakodnevnega življenja lokalnega prebivalstva.

Krka jeseni
Slovenia Heritage

Poslovne priložnosti

Metodologija Po poteh dediščine je na osnovi dolgoletnih izkušenj preverjen koncept. V Sloveniji kot v tujini je uporabljana že več kot 20 let na številnih projektih. V sklopu nastajajočega vseslovenskega produkta Po poteh dediščine vas vabimo, da se tudi vi pridružite tej zanimivi iniciativi in predstavite vašo dediščino.

Krka

METODOLOGIJA PO POTEH DEDIŠČINE

Prvi korak v procesu priprave nosilne zmogljivosti okolja je, da se le-ta začne za vsako od lokacij, ki jo predvidevamo vključiti v ponudbo Po poteh dediščine. Po obisku oziroma uvodni delavnici eksperta za vrednotenje tega področja se izvede obdelava in vnos podatkov, skladno z navodili in na ta način začne proces participativnega načrtovanja v destinaciji oziroma v okviru ponudbe Po poteh dediščine.   Lokalno prebivalstvo je nujno potrebno  konzultirati v izvajanju procesa izbora lokacij oziroma območij kulturne in naravne dediščine, ki jih nameravamo vključiti v ponudbo produkta Po poteh dediščine. Pomembno je zagotoviti, da se lokalni vpliv in možnost odziva na obisk zaradi povečanega povpraševanja po produktu dediščinskega turizma vključi v proces razvoja turizma v lokalni skupnosti oziroma marketing turistične ponudbe lokalnega okolja.