Vsebina

PO POTEH DEDIŠČINE – od teorije k praksi

Priročnik Po poteh dediščine je zasnovan s ciljem predstaviti izkušnje metodološkega pristopa pri oblikovanju turistične ponudbe v lokalnem okolju, ki temelji na vključevanju vsebin naravne in kulturne dediščine ter t.i. žive dediščine, torej načina vsakodnevnega življenja lokalnega prebivalstva. Predstavlja teoretska izhodišča za oblikovanje turističnega produkta in tri praktične primere iz okolij, kjer so tovrstne aktivnosti uspele pridobiti zaupanje tako lokalnih kot nacionalnih deležnikov, ki so sodelovali pri participativnem in partnerskem načrtovanju ter managementu vseh aktivnosti.

KAJ JE PROJEKT PO POTEH DEDIŠČINE?

Projekt Po poteh dediščine lahko definiramo kot:
»Regionalno mrežo naravnih in kulturnih znamenitosti in turističnih storitev, ki je oblikovana v okviru natanko določene turistične ponudbe in ki naj bi turistom omogočala zanimivo in pestro bivanje v turistični destinaciji v času do enega tedna.«

Projekt Po poteh dediščine označujeta dve bistveni značilnosti in sicer NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA, ki obsegata izjemno kulturno krajino, arheološka najdišča, tradicionalno arhitekturo, dejavnosti domače obrti, prireditve, običaje i.t.d.