O nas

dr. Marko KoščakSTUDIO MKA, d.o.o.
Marketing, konzultantstvo, analize

Področja strokovnega delovanja:

Razvoj podeželja, trajnostni turizem, turizem na podeželju, ekoturizem, poti dediščine (Razvoj produkta, presoja sprejemljivosti okolja, vrednotenje dediščine in marketing, IT), regionalni razvoj, čezmejno sodelovanje, gospodarska diversifikacija na podeželju, razvoj človeških virov in izobraževanje, strateško načrtovanje in trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, projektno vrednotenje in evaluacija, projektno vodenje.

Biografija direktorja:

dr. Marko Koščak je diplomirani gradbeni inženir, planer in geograf, rojen v Novem mestu. Ima diplomo iz gradbeništva, magisterij iz urbanističnega in prostorskega načrtovanja ter doktorat iz geografije.

Njegova strokovna kariera je bila v glavnem usmerjena na področja razvoja podeželja in regionalnega razvoja:

Na lokalni/regionalni ravni kot zaposlenega na Zavodu za urbanistično načrtovanje, Občini in Upravni enoti v Trebnjem ter sodelavca Gospodarske zbornice Slovenije –Območne zbornice Novo mesto oziroma Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Na nacionalni ravni kot sodelavca in zaposlenega na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Na mednarodni ravni kot svetovalca in strokovnjaka v regijah in državah Evrope, med katerimi so: Velika Britanija, Irska, Wales, Škotska, Norveška, Finska, Švedska, Turčija, Španija, Italija, Nemčija, Avstrija, Poljska, Ukrajina, Bolgarija, Češka, Slovaška, Madžarska, Grčija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija in druge. Izven Evrope je sodeloval na projektih v Mongoliji in na Kitajskem.

Od leta 2002 je samozaposlen v podjetju kot svetovalec in strokovnjak na področju razvoja podeželja in regionalnega razvoja, s poudarkom na trajnostnem razvoju lokalnih skupnosti, turizmu na podeželju, gospodarski diversifikaciji podeželja, vključevanju naravne in kulturne dediščine kot elementa razvoja trajnostnega turizma, čezmejnem sodelovanju in razvoju turističnih produktov na podeželju.

Sodeloval je in ima izkušnje mnogih lokalnih, regionalnih/nacionalnih in mednarodnih projektov (glej podrobno listo)

Je predavatelj na Visoki šoli za management – VERN v Zagrebu, Hrvaška, na Visoki šoli za trajnostni razvoj – ERUDIO v Ljubljani, Slovenija in od septembra 2013 na UM – Fakulteti za turizem v Brežicah, Slovenija.

Tekoče bere in govori slovensko, angleško in vse jezike držav bivše Jugoslavije, sporazumeva pa se še v nemškem jeziku.

Sodelovanje na projektih:

CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA – lokalna raven: več kot 100 projektov po vsej Sloveniji, na Hrvaškem, BiH, Srbiji, Črni gori, Walesu,CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA – regionalna raven: več kot 20 projektov po vsej Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji, BiH,LEADER – priprava razvojnih strategij/poslovnih načrtov za tri Lokalne Akcijske Skupine (LAS) v Sloveniji, projektni management dveh mednarodnih projektov s partnerji iz Walesa, Škotske, Anglije, Španije, Finske, Češke, Švedske in Slovenije. Ključni ekspert pri projektih sofinanciranih s strani EU pri uvajanju LEADER metodologije v Bosni & Hercegovini in Srbiji v okviru priprave na vstop v EU, REGIONALNI RAZVOJ – vodenje in sodelovanje pri več kot 10 Regionalnih strateških načrtih in dokumentih za regije v Sloveniji in na Hrvaškem, ČEZMEJNO SODELOVANJE – vodenje in sodelovanje pri več kot 10 projektih čezmejnega značaja med obmejnimi območji držav Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Avstrije, kot tudi v BiH, Srbiji, Črni gori in na Kosovu, POTI DEDIŠČINE – projektni management, razvoj produktov, vrednotenje dediščine, presoje sprejemljivosti okolja in marketing na več kot 10 projektih na različnih območjih v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, BiH, Srbiji, Turčiji ter na Češkem, PREPARE – vodenje in strokovna koordinacija procesa priprave strategije in ustanovitve Mreže za razvoj slovenskega podeželja, UNDP – projektni management, strateško načrtovanje in izgradnja kapacitet v projektih Trajnostnega strateškega načrtovanja lokalnih skupnostih v BiH, Srbiji, Črni gori in na Kosovu, kot tudi projektih Trajnostnega razvoja turizma na Hrvaškem in v Srbiji, OSTALO – Ocena in evaluacija projektov na nacionalni, čezmejni in mednarodni ravni v Grčiji, Italiji, Finskem, Nizozemski, Romuniji, Bolgariji, Avstriji, Madžarskem, Hrvaškem in Sloveniji; Razvoj človeških virov za potrebe razvoja trajnostnega turizma v Ukrajini, Poljski, Hrvaški, Srbiji, BiH in Sloveniji.

Partnerji in naročniki:

Sodelovanje na projektih je vključevalo sledeče partnerje in naročnike:

Evropska komisija - DG XXIII, Svetovna banka New York, FAO Rim, UNDP – Regionalni center Bratislava – Slovaška in nacionalna predstavništva v Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Kosovu, Makedoniji, Črni gori in Srbiji, Občinske in regionalne uprave, Regionalne razvojne agencije, Nacionalna ministrstva za kmetijstvo, razvoj podeželja, regionalni razvoj, gospodarstvo, lokalno samoupravo, okolje v Sloveniji in na Hrvaškem, Gospodarska zbornica Slovenije, Svetovalne firme in agencije kot so: THR Barcelona v Španiji, Prisma v Atenah, Grčija, Planed - Pembrokshire v Walese, East-West Birmingham v Angliji, ECOVAST, PREPARE, CARDNO Agrisystems, Anglija, Sell and Wade Postins, Anglija, Peter Nizette – neodvisni expert na področju trajnostnega turizma, Gospodarske zbornice v Sloveniji in Italiji, Univerza v Londonu – Birkbeck, UK, Univerza v Stirlingu, Škotska, Univerza v Lillehammru, Norveška, Univerza v Greenwichu, Anglija, Univerza v Helsinkih, Finska, Univerza v Ljubljani, Univerza v Zagrebu, Hrvaška, GEF Bolgarija, Ecotourism London, Mreža za razvoj slovenskega podeželja, Številna svetovalna podjetja in agencije v Sloveniji