METODOLOGIJA PO POTEH DEDIŠČINE

KrkaPrvi korak v procesu priprave nosilne zmogljivosti okolja je, da se le-ta začne za vsako od lokacij, ki jo predvidevamo vključiti v ponudbo Po poteh dediščine. Po obisku oziroma uvodni delavnici eksperta za vrednotenje tega področja se izvede obdelava in vnos podatkov, skladno z navodili in na ta način začne proces participativnega načrtovanja v destinaciji oziroma v okviru ponudbe Po poteh dediščine.

 

Lokalno prebivalstvo je nujno potrebno  konzultirati v izvajanju procesa izbora lokacij oziroma območij kulturne in naravne dediščine, ki jih nameravamo vključiti v ponudbo produkta Po poteh dediščine. Pomembno je zagotoviti, da se lokalni vpliv in možnost odziva na obisk zaradi povečanega povpraševanja po produktu dediščinskega turizma vključi v proces razvoja turizma v lokalni skupnosti oziroma marketing turistične ponudbe lokalnega okolja.